Servicii

Consultarea stakeholderilor

Ce vrei: implicarea eficientă și cu impact într-o comunitate.

De ce ai nevoie: o radiografie detaliată a nevoilor și o listă a celor mai potrivite soluții locale, dar și a partenerilor pe care te poți baza în implementarea acestora.

Ce îți oferim:

  • Coordonăm procesul de consultare cu persoanele afectate și cu cele ce propun o implicare în comunitate.
  • Identificăm persoanele reprezentative pentru comunitate, le punem întrebările relevante într-un cadru în care pot vorbi confortabil. Urmărim construirea unei imagini de ansamblu asupra comunității, incluzând ce își doresc să afle de la compania în cauză, preocupările lor în relație cu industria și felul în care ei resimt activitatea companiei.
  • Îți furnizăm concluziile ca punct de plecare pentru felul în care compania ta se poate implica sustenabil la nivelul comunității pentru a rezolva problemele reale ale acestora.

Planificare strategică pentru sustenabilitate

Ce vrei: dezvoltarea sustenabilă a companiei.

De ce ai nevoie: obiective de sustenabilitate ce pun accent pe angajați, mediu sau comunitate și o planificare strategică ce pornește de la ele pentru a dezvolta noi produse sau modele de afaceri (ex. modelele economiei circulare).

Ce îți oferim:

  • Ne ocupăm punctual sau integral de proces, în funcție de nevoile tale. Îți sprijinim compania în elaborarea obeictivelor de sustenabilitate și în alinierea echipei manageriale la obiectivele stabilite.
  • Analizăm istoricul și impactul actual al companiei asupra comunității și identificăm principalele provocări.
  • Discutăm cu stakeholderii interni și externi (angajați, ONG-uri, reprezentanți ai comunității, administrația locală și națională, alți stakeholderi relevanți), îi implicăm în procesul de planificare strategică și pe baza acestor discuții stabilim împreună cu tine ariile de interes pentru companie.
  • Co-creăm strategia cu ajutorul personalului companiei, fidelizând angajații și construind un plan ce îi implică la nivel personal.
  • Oferim sprijin în alinierea echipei manageriale la obiectivele strategiei.