Servicii

Raport de sustenabilitate | Raportare non-financiară

Ce vrei: un raport complex, dar limpede

De ce ai nevoie: o echipă care evaluează nevoile, strânge informațiile necesare, folosește metodologiile internaționale acceptate și livrează raportul într-un format clar, pe care-l poate citi oricare dintre clienții, partenerii sau investitorii tăi

Ce îți oferim:

 • Pregătim raportarea obligatorie non-financiară ca la carte, printr-o imagine completă a obiectivelor și politicilor companiei, corelate cu rezultatele economice, de mediu, sau comunitare.
 • Consultăm personale interest esau afectate (stakeholderi) din domenii diverse și stabilim împreună materialitatea temelor pentru raportare
 • Colectăm datele necesare, le analizăm și le punem în formatele cerute de standarde
 • Construim studiile de caz pentru inițiativele interne sau externe ale companiei.
 • Stabilim structura raportului și redactăm textul raportului, cu accent pe claritate și livrare la timp (maxim 6 luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar)

Amprenta de carbon

Ce vrei: un raport ce inventariază emisiile cu efect de seră a companiei

De ce ai nevoie: o echipă care evaluează nevoile, strânge informațiile necesare, folosește metodologiile internaționale acceptate și livrează raportul într-un format clar, pe care-l poate citi oricare dintre clienții, partenerii sau investitorii tăi

Ce îți oferim:

 • Inventarierea emisiilor cu efect de seră produse de operațiunile companiei, fie că vorbim de emisii generate direct de activitatea de zi cu zi, sau indirecte, de exemplu prin consumul de energie electrică din rețeaua națională conform standardului GHG Protocol
 • Corelarea unor obiective de reducere a emisiilor cu efect de seră prin reorganizarea operațiunilor, practicilor de consum energetic sau a flotei auto
 • Editarea unui raport ce cuprinde status-ul companiei și obiectivele de reducere a emisiilor cu efect de seră
 • Identificarea proiectelor comunitare ce pot contribui la reducerea efectelor emisiilor generate de companie
 • Alinierea echipei companiei la obiectivele de reducere a impactului de mediu.

Impact social

Ce vrei: o analiză completă a rezultatelor și impactului unui proiect comunitar

De ce ai nevoie: monitorizare și cunoaștere a fenomenelor sociale din comunitate și o analiză pe termen lung pentru a identifica, analiza și evalua rezultatele obținute de program și efectele acestora asupra beneficiarilor

Ce îți oferim:

 • Cercetători și experți certificați care folosesc metodologiile internaționale de măsurare a impactului social (LBG, SROI etc.), le adaptează la nevoile companiei, sau dezvoltă metode și instrumente adaptate nevoilor companiei.
 • Selectăm împreună indicatorii de rezultat și impact pentru a dezvolta un raport cat mai relevant pentru tine și compania ta
 • Construim și folosim cele mai potrivite instrumente
 • Instruim partenerii comunitari in utilizarea instrumentelor dezvoltate
 • Raportăm impactul într-un format clar și ușor de înțeles

Third party opinion

Ce vrei: o certificare obiectivă a raportului de sustenabilitate

De ce ai nevoie: o organizație cu experiență care întărește credibilitatea raportului și a rezultatelor prezentate

Ce îți oferim:

 • Un serviciu independent care confirmă acuratețea datelor și validitatea raportului non-finaciar, cu atât mai mult cu cât acest tip de verificare nu este încă o cerință obligatorie.
 • Discutăm independent cu stakeholderii pentru temele importante.
 • Analizăm modul în care e realizat raportul și gradul de acoperire a temelor relevante.
 • Ascultăm în profunzime compania pentru a susține implementarea țintelor propuse atât cu decidenții externi, cât și cu cei interni.
 • Un expert opinion de ansamblu asupra raportului, care evidnețiează calitățile dar și oportunitățile de dezvoltare